សេចក្តីប្រកាសៈ អត្ថបទរបស់ពួកយើងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ប្លក់ថ្មីដែលមានអាសយដ្ឋាន https://rithisethtes.blogspot.com ហើយពួកយើងនឹងបិទប្លក់នេះក្នុងពេលខាងមុខ សូមអរគុណ!

លក្ខខណ្ឌនិងកិច្ចព្រមព្រៀង

+ ស្បែកប្លក់ / Blogger Themes

- ស្បែកប្លក់ដែលមាននៅលើប្លក់នេះគឺអាចទាញយកបានដោយសេរី និង ឥតគិតថ្លៃ
- ស្បែកប្លក់របស់ពួកយើងមានភាពសាមញ្ញ និងងាយស្រួលក្នុងការកែកុន
- កូដរបស់ស្បែកប្លក់ ត្រូវបាន Quote ចំណាំ ងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក
- ងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពណ៌ដោយមិនចាំបាច់កែកូដនោះឡើយ
- បានភ្ជាប់មករួចជាស្រេច ជាមួយនឹងពុម្ពអក្សរខ្មែរ ដែលដំណើរការបានយ៉ាងរលូនទាំងនៅលើទូរស័ព្ទដៃ នឹងកុំព្យូទ័រ
- អ្នកនឹងទទួលបានជំនួយពីអភិបាលប្លក់ ប្រសិនបើរកឃើញថាស្បែកប្លក់ណាមួយមានបញ្ហា  យើងនឹងធ្វើការជួសជុលជូន
- ពួកយើងមិនទទួលរាល់សំណើរដូចជា៖ ការរចនាស្បែកប្លក់ ការរចនាស្បែកប្លក់សារជាថ្មី ដែលបានដាក់ឲទាញយកនោះឡើយ
- Responsive Design បង្ហាញគ្រប់ទម្រង់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ
- មិនមានតំណភ្ជាប់រក្សាសិទ្ធិនោះឡើយ
- ប្រសិនបើអ្នកគាំទ្រយើងសូមកុំលប់តំណភ្ជាប់រក្សាសិទ្ធិរបស់ពួកយើង ដែលបានដាក់នៅក្នុងស្បែកប្លក់។

+ ការបញ្ចេញមតិ​ / Comments Policy

- ការបញ្ចេញមតិតម្រូវឲសរសេរជាភាសាខ្មែរ ឬ អង់គ្លេសសម្រាប់ពាក្យបច្ចេកទេសផ្សេងៗ
- បញ្ចេញមតិណាដែលសរសេរអក្សរអង់គ្លេសសំនៀងខ្មែរ មិនត្រូវបានឆ្លើយតបនោះឡើយ ហើយ នឹងត្រូវលុបដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយអភិបាលប្លក់
- ហាមបញ្ចេញមតិ ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យ ការប្រមាថមើលងាយ និង មាតិកាទាក់ទងទៅនឹងផ្លូវភេទ...
- ហាមបញ្ចេញមតិ ដែលធ្វើឲប៉ះពាល់ដល់អ្នកដ៏ទៃ គោលនយោបាយ សាសនាជាដើម
- ហាមបញ្ចេញមតិ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងតំណភ្ជាប់ផ្សេងៗពីខាងក្រៅ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម... (លើកលែងចំពោះការមានចម្ងល់អំពីគន្លឹះផ្សេងៗដែលទាក់ទងទៅនឹងប្លក់)។  full-width